SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), dobrovolně udělujete souhlas se zpracováním, uchováním a shromažďováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Bezvafinance s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha - Nové Město, IČ: 241 86 104 (dále jen „Správce“) a současně dobrovolně udělujete souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování osobních údajů: Vámi poskytnuté osobní údaje se zpracovávají k evidenci pro účely sjednání a poskytnutí pojištění, finančních produktů, zboží, nebo služeb smluvních partnerů Správce, přípravu nové nabídky, anebo ke zkvalitnění stávající nabídky. Vámi poskytnuté osobní údaje se budou dále zpracovávat pro účely zasílání obchodních sdělení emailem, telefonicky, anebo pomocí zpráv SMS, dále pro účely reklamní a marketingové činnosti a propagaci produktů, zboží, služeb či značky Správce, případně jiných subjektů.

Období, pro které souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů: Od udělení souhlasu až do odvolání souhlasu.

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou od Vás získávány na základě příhlásení pomocí Facebook aplikace a souhlas se vztahuje ke všem údajům, které pomocí přihlásení poskytnete.

Rozsah zpracování: Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům jejich zpracování, jedná se tak zejména o zpracování adresných a identifikačních osobních údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu.

Způsob zpracování: Vaše osobní údaje budou zpracovány v rozsahu Vámi poskytnutém v elektronické databázi Správce (nebo jím pověřenou třetí osobou) nebo zpracovatelem, se kterým správce uzavře(l) příslušnou smlouvu, za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Subjekty zpracovávající osobní údaje zájemce: Poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovány Správcem a dále zpracovateli, se kterými správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona. Aktuální seznam zpracovatelů naleznete na adrese http://www.bezvafinance.cz/osobni-udaje/ zpracovatele. Veškeré závazky týkající se ochrany osobních údajů se vždy vztahují i na zpracovatele.

Seznam dalších příjemců Vašich osobních údajů naleznete na adrese http://www.bezvafinance.cz/podminky/multi/partneri

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádáte-li Správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, Správce a případně i zpracovatel Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předá. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.